Ticari Plaka Tahsis Sahiplerine Ait İlanen Tebliğ
09.03.2022 16:00

Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezinin (UKOME) 04.06.2021 tarih ve 2021/32, 23.11.2021 tarih ve 2021/79 sayılı kararları gereği 45 J 5759, 45 J 8590 numaralı plaka tahsis sahipleri (J) Plaka Tahsisli Umum Servis Araçları Çalışma Usul Ve Esaslarına Dair Yönerge hükümlerinde yer alan süre içerinde plaka/plakalar ile ilgili iş ve işlemlerini tamamlayamadığından dolayı tahsis sahibi gerçek ve tüzel kişilere Ukome kararının tebliğinden itibaren 30 (otuz) gün, ek süre verilmiştir, ilgili kararlar tebliğ sahiplerine tebliğ edilemediğinden dolayı, 7201 tebligat kanunu gereği ilgilisine tebliğ amacıyla gönderilmiş, ancak adreste tanınmıyor şeklinde not düşülmek suretiyle kurumumuza iade edildiğinden, bahsi geçen ticari plaka tahsis sahiplerine Ukome kararları bildirimidir.

İlan Tebliğ Listesi (Görüntülemek İçin Buraya Tıklayınız)

İlan Asma Tutanağı (Görüntülemek İçin Buraya Tıklayınız)

Sonraki Önceki
Manisa Büyükşehir Belediyesi © 2021 Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu